آقای دکتر آیدین لطف اله زادگان

Dr. Aidyn lotfollahzadegan

کارشناس

Researcher ID: (442428)

1
6
1
1

تالیفات

  • کتاب قانون یار حقوق تعهدات (چتردانش) - 1402 - فارسی
  • کتاب حقوق اموال و مالکیت به زبان ساده (چتردانش) - 1402 - فارسی
  • کتاب حقوق وصیت و ارث به زبان ساده (چتردانش) - 1402 - فارسی
  • کتاب قانون مدنی از منظر دکترین حقوقی «موارد متعارض، اختلافی و مسکوت» به انضمام نظرات اختصاصی شارح ممتاز قانون مدنی دکتر ناصر کاتوزیان (چتردانش) - 1402 - فارسی
  • کتاب حقوق خانواده به زبان ساده (چتردانش) - 1401 - فارسی
  • کتاب سوالات چهارگزینه ای طبقه بندی شده حقوق ثبت و آیین‌نامه ثبتی (چتر دانش) - 1401 - فارسی

تحصیلات تخصصی

  • کارشناسی حقوق قضایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 1387-1391

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • حقوق خانواده - سامانه جامع داوری (1400)

سایر موارد

  • مدرس ، پژوهشگر و محقق برتر حوزه حقوق خصوصی-تلمذ در محضر اساتید به نام حقوق از جمله دکتر حسین آقایی نیا و دکتر رضا موسی زاده-پیرو مکتب و روش علامه محمد جعفر جعفری لنگرودی-تاریخدان در حوزه تاریخ اسلامی