سیدابراهیم قریشی | سیویلیکا

سیدابراهیم قریشی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی سیدابراهیم قریشی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • چهاردهمین کنفرانس تونل ایران (دبیر اجرایی)