آقای دکتر علیرضا قاری قرآن

Dr. Alireza Gharighoran

دانشیار گروه عمران، دانشکده مهندسی، موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو

فرد مهم علمی - Researcher ID: (433087)

41
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی