آقای دکتر مهدی مهدوی

Dr. Mehdi Mahdavi

دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (432785)

11
4
42
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی