سمانه عزیزی علویجه

دکتر

Researcher ID: (432069)

5
2

تالیفات

  • کتاب تاریخ گذاری حدیث نواقص العقول (جهاد دانشگاهی) - 1401 - فارسی
  • کتاب نقد شبهات قفاری به امامت امام علی (ع) در نهج البلاغه (جهاد دانشگاهی) - 1401 - فارسی

سوابق استادی