آقای مهندس رضا عرب

Engineer Reza Arab

کارشناس ارشد تجارت الکترونیک

Researcher ID: (431976)

2
2
3
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در مدرس گروه کامپیوتر مرکز آموزش های تخصصی جهاددانشگاهی گنبدکاووس (1399-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در دبیر انجمن علمی کامپیوتر و برق (1397-1399)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر مسئول نشریه دانشجویی امید (1399-1401)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • اولین استارتاپ ویکند گردشگری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس (1400)
  • MTCNA - مجتمع فنی تهران (1398)
  • +Network - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس (1397)

سایر موارد

  • سخنرانی در کارگاه تخصصی"مدیریت آب و فناوری اطلاعات "شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب/ معاونت آب وزارت نیرو/ سال 1401
  • عضو کمیته اجرایی اولین سمینار ملی جرجان، زادگاه مشاهیر بزرگ ایران