آقای مهندس طه ریاضی

Engineer Taha Riyazi

Researcher ID: (431150)

3
1

تالیفات

  • کتاب پی های گسترده ؛ تحلیل ، طراحی و عملکرد (اداره انتشارات دانشگاه گیلان) - 1385 - فارسی