بهرام پیمان نیا | سیویلیکا

دکتر بهرام پیمان نیا

استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

معرفی

استان
خوزستان
شهر
اهواز

سمتهای علمی و اجرایی بهرام پیمان نیا در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • نشریه دستاوردهای روانشناسی بالینی (مدیر داخلی)

سمتهای علمی و اجرایی بهرام پیمان نیا در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه شهید چمران اهواز (عضو هیات علمی)

مقالات بهرام پیمان نیا در کنفرانس های داخلی

بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر رفتار سازگارانه کودک عقب مانده ذهنی خفیف
سال 1390
ارائه شده در همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان

مقالات بهرام پیمان نیا در ژورنال های داخلی

تحلیل نقش جو عاطفی خانواده بر خودپنداره در نوجوانان بزهکار
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی
پیش بینی کیفیت تعامل مادر-کودک با انواع اختلالات اضطرابی در کودکان دبستانی با توجه به ویژگی های فرهنگی مادران ایرانی
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی
بررسی و مقایسه کارکردهای اجرائی و حافظه ی کاذب در سالمندان
سال 1398
ارائه شده در مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت
اثربخشی ماتریکس پذیرش، تعهد با شفقت بر تنظیم شناختی هیجان دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی
رابطه تیپ شخصیتی (D)و استرس ادراک شده با رفتارهای بهداشتی در زنان مبتلا به بیماری سرطان سینه
سال 1392
ارائه شده در نشریه روان پرستاری
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک مبتنی بر آموزش مهارت ها به خانواده و فرزند بر تکانشگری و کیفیت زندگی دختران دارای رفتارهای خودجرحی
سال 1397
ارائه شده در نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری
طراحی الگوی واکنش پذیری عاطفی با علایم اختلال رفتار مخرب از طریق نقش میانجی تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهر اهواز
سال 1401
ارائه شده در مجله مدیریت ارتقای سلامت
بررسی سوگیری حافظه ضمنی نسبت به پردازش اطلاعات هیجانی منفی و راهبردهای مقابله ای در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری
سال 1394
ارائه شده در نشریه دستاوردهای روانشناسی بالینی
اثربخشی توان بخشی شناختی مبتنی بر بازشناسی هیجان و حافظه بر حافظه فعال دیداری و پردازش هیجان چهره کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه تازه های علوم شناختی
اثربخشی تلفیق سایکودراما با درمان شناختی رفتاری گروهی بر ابعاد حساسیت بین فردی و اضطراب اجتماعی در نوجوانان دختر
سال 1402
ارائه شده در فصلنامه روانشناسی بالینی
رابطه ی خودپنداره، عزت نفس و کمال گرایی با شدت آکنه در نوجوانان
سال 1396
ارائه شده در مجله اصول بهداشت روانی
Designing an Experiential Avoidance Model with Misophonia Disorder Through the Mediating Role of Cognitive Fusion and Emotion Dysregulation in University Students
سال 1402
ارائه شده در مجله دستاوردهای روانشناختی
اثربخشی الگوی ماتریکس بر فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی مدیران اداره برق شهر اهواز
سال 1401
ارائه شده در مجله دستاوردهای روانشناختی
اثربخشی ماتریکس درمان پذیرش و تعهد با شفقت بر رفتارهای خودآسیب رسان و کیفیت زندگی دانش آموزان دارای علائم اختلال شخصیت مرزی
سال 1397
ارائه شده در مجله دستاوردهای روانشناختی
تعیین اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رابطه والد- کودک (CPRT) بر بهبود علائم اختلال سلوک در کودکان دبستانی شهر اهواز
سال 1392
ارائه شده در مجله دستاوردهای روانشناختی
پیشایندها و پیامدهای بخشش در دانشجویان دانشگاه کابل افغانستان
سال 1402
ارائه شده در مجله روش ها و مدل های روان شناختی
مقایسه ی کارکرد اجرایی سازمان بندی مجدد اندیشه درنوجوانان دارای اختلال سوءمصرف حشیش
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه روانشناسی شناختی
تدوین مدل ساختاری علائم اختلال اضطراب فراگیر براساس عدم تحمل بلاتکلیفی با میانجی گری جهت گیری منفی به مشکل، تفکر منفی تکرار شونده، حساسیت اضطرابی و انعطاف پذیری شناختی
سال 1402
ارائه شده در دوفصلنامه شناخت اجتماعی