عزیزالله افشار کرمانی | سیویلیکا

دکتر عزیزالله افشار کرمانی

دانشیار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی عزیزالله افشار کرمانی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی (مدیر داخلی)

سمتهای علمی و اجرایی عزیزالله افشار کرمانی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (عضو هیات علمی)