آقای دکتر یاسر رحمانی

Dr. Yaser Rahmani

Researcher ID: (425635)

3
2
1
5
12
9
6
7

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو انجمن کامپیوتر ایران
 • عضو استعداد درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
 • عضو انجمن بین المللی مهندسین
 • دبیر کانون پژوهشگران زانست
 • نایب رئیس مجمع جوانان استان کردستان
 • عضو شبکه پژوهشگران ایرانی

تالیفات

 • کتاب تحلیل بازاراهای مالی بین المللی تجارت در بازار بورس (انتشارات گوتار) - 1401 - فارسی
 • کتاب آموزش ویندوز 7 (انتشارات جهاددانشگاهی) - 1391 - فارسی

سوابق استادی

 • مربی دانشگاه علمی کاربردی واحد شهرداری بانه(1394-1398)
 • مربی دانشگاه آزاد اسلامی بانه(1392-1398)

تحصیلات تخصصی

 • دکتری تخصصی کامپیوتر دانشگاه آزاد واحد دزفول1395-1399

سوابق شغلی و تخصصی

 • کارشناس سخت افزار سازمان اداری و استخدامی کشور (1399-تاکنون)
 • کارشناس ارتقا علمی (1402-تاکنون)
 • سابقه تدریس در مدرس دانشگاه آزاد اسلامی (1392-تاکنون)
 • سابقه تدریس در مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی (1394-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیرگروه (1392-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • ایده برگزیده و برتر رویداد شتاب (استارت آپ) شهر الکترونیک بانه (1397)
 • استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج-مرکز بانه (1396)
 • جوان نخبه در حوزه مشارکتهای اجتماعی شهرستان بانه (1396)
 • استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج-مرکز بانه (1395)
 • مدیرگروه نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج-مرکز بانه (1395)
 • جوان علمی برتر شهرستان بانه (1395)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بانه (1395)
 • استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج-مرکز بانه (1394)
 • مدیرگروه نمونه نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج-مرکز بانه (1394)
 • نخبه علمی شهرستان بانه (1393)
 • استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج-مرکز بانه (1393)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه پیام نور واحد بانه (1393)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • روشهای نوین تدریس با رویکرد CBT - سازمان آموزش فنی و حرفه ای
 • IT Security - بنیاد ICDL ایران
 • Network + - دانشگاه تهران
 • CCNA - جهاددانشگاهی
 • برقراری روابط موثر و فنون مذاکره - وزارت ورزش و جوانان
 • فنون تدریس و مدیریت کلاس - دانشگاه آزاد اسلامی
 • روشهای تدریس در آموزش عالی - دانشگاه جامع علمی کاربردی
 • خلاقیت و کارآفرینی - باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
 • تربیت ارزیاب - سازمان اداری و استخدامی کشور-مرکز آموزش مدیریت دولتی