آقای مهندس محمد هادی پاردسوئی

Engineer Mohammad Hadi Pardsouie

Researcher ID: (425428)

6
1

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در كارشناس رسمي قوه قضاييه در رشته امرو ثبتي و نقشه برداري (1401-تاکنون)