مهدی مهری

Researcher ID: (425147)

2
1
4

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

  • عیسی یزدان شناس 1 ، مهدی مهری 2 ، جمال اسماعیلی 3 "نقش احساسات سرمایه گذار بر تصمیمگیری مالی سرمایهگذاران انفرادی تالار بورس اوراق بهادار شهر مشهد" اولین کنفرانس بینالمللی توانمندی های مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد (1402)

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در مدیر برنامه ریزی (1393-1395)
  • سابقه کار صنعتی در مدیر تولید (1392-1393)
  • سابقه کار صنعتی در مدیر بازرگانی - تدارکات (1395-1397)
  • سابقه کار صنعتی در مدیر برنامه ریزی (1399-1402)