آقای محمد امین شهبازیان

Mohammad Amin Shahbazian

پژوهشگر و دانشجوی حقوق

Researcher ID: (422393)

1
2
6
3

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو انجمن حقوقی آمریکا (ABA)
 • عضو انجمن حقوقی نیو ساوت ولز (NSW)
 • عضو انجمن حقوقی انگلستان و ولز

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • عضو کمیته انظباطی هیات فوتبال شهرستان کرمانشاه (1401-تاکنون)
 • عضو کمیته استیناف هیات فوتبال شهرستان کرمانشاه (1401-تاکنون)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • حقوق کاربردی و مشاور حقوقی - آکادمی (TAP) انگلستان (1400)
 • عدالت ترمیمی(کاربست ظرفیت های عدالت ترمیمی در نظام کیفری) - کانون وکلای دادگستری کرمانشاه (1400)
 • قرارداد نویسی داخلی و بین المللی - انجمن علمی فقه و حقوق دانشگاه مذاهب اسلامی (1400)
 • تاثیر اختلال شخصیت خودشیفتگی در ارتکاب جرم - انجمن علمی حقوق دانشگاه رازی کرمانشاه (1401)
 • 19 کارگاه تخصصی حقوق تابستانه - معاونت حقوقی انجمن افق سلامت کرمانشاه (NGO) (1401)
 • حقوق سلامت - معاونت حقوقی انجمن افق سلامت کرمانشاه (NGO) (1401)