آقای احمد طاهری میمندی

Ahmad Taheri meymandi

رتبه سه کشوری کنکور دکترای محیط زیست ،کارشناسی ارشد ریاضیات کاربردی گرایش بهینه سازی، ارشد محیط زیست، ،اقتصاد دانشگاه دولتی شیراز ،علوم سیاسی ، روانشناسی ،علوم تربیتی ، مشاوره ، آموزش ابتدایی

Researcher ID: (419958)

8
1
9
4
10

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

 • طرح پژوهشی تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت با بهینه سازی اعداد خاکستری (سنجش و دانش ،تهران) - 1402 - فارسی

تحصیلات تخصصی

 • کارشناسی ارشد ریاضیات کاربردی گرایش بهینه سازی پیام نور شیراز1399-1402
 • کارشناسی مشاوره پیام نور فراشبند1399-1400
 • کارشناسی علوم تربیتی دبستان و پیش دبستانی پیام نور فیروزآباد1398-1400
 • کارشناسی علوم سیاسی پیام نور کوار1397-1400
 • کارشناسی روانشناسی پیام نور فیروزآباد1395-1398
 • کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه پیام نور شیراز1393-1395
 • کارشناسی ارشد توسعه و برنامه ریزی اقتصادی دانشگاه آزاد شیراز1388-1390
 • کارشناسی ریاضی دانشگاه دولتی شیراز نوبت دوم1382-1386
 • کارشناسی اقتصاد نظری دانشگاه دولتی شیراز1375-1379

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر ریاضیات ریاضی و آمار آموزشگاههای شهرستان فیروزآباد و بخش میمند (1382-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس دوره های ریاضی کنکور (1382-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مشاور و برنامه ریز درسی و کنکور (1375-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در آموزگار ابتدایی پایه های چهارم ،پنجم و ششم (1395-تاکنون)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • مدرسی روش پژوهش - پژوهش سرای ابوعلی سینا مرودشت (1401)
 • رهیاران سند تحول بنیادین آموزش و پرورش - وزارت آموزش و پرورش ،مشهد مقدس (1401)
 • در مسیر آموزش - دانشگاه علامه طباطبایی (1401)
 • آموزش تخصصی ریاضیات ابتدایی - دانشگاه علامه طباطبایی (1401)
 • دوره یکساله دانشگاه فرهنگیان ،آموزش ابتدایی - تربیت معلم شهید باهنر شیراز (1400)
 • آموزش تخصصی ریاضی ابتدایی - دانشگاه علامه طباطبایی (1400)
 • آموزش کیوکوشین - آکادمی هنرهای رزمی استاد طاهری ،میمند فارس (1387)
 • آموزش حرفه ای دارات - آکادمی هنرهای رزمی ،شهرستان فیروزآباد (1385)
 • آموزش حرفه ای تیروکمان - آکادمی هنرهای رزمی طاهری شهرستان فیروزآباد (1385)
 • آموزش دفاع شخصی - آکادمی هنرهای رزمی استاد طاهری ،میمند فارس (1384)