محمدرضا مهراسبی | سیویلیکا

محمدرضا مهراسبی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی محمدرضا مهراسبی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • مجله انسان، محیط زیست و ارتقاء سلامت (سردبیر)

سمتهای علمی و اجرایی محمدرضا مهراسبی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علوم پزشکی زنجان (عضو هیات علمی)