سید مسعود مصطفوی

دانشجوی کارشناسی

Researcher ID: (416080)

4
1
1
2
8
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • دبیر انجمن علوم اجتماعی پردیس شهید رجایی کرمانشاه

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در کارورز دانشگاه فرهنگیان (1401-1403)

جوایز و افتخارات

 • مقام سوم جشنواره تدریس برتر منطقه 5 کشور (1402)
 • رتبه یک تدریس برتر جشنواره تدریس دانشجویی استان کرمانشاه (1402)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • نظام رسیدگی به تخلفات اداری - وزارت آموزش و پرورش / (1401)
 • شیوه های تامین، حفظ و ارتقای سلامت دانش آموزان در مدرسه - وزارت آموزش و پرورش (1401)
 • مهارت های ارتقایی - وزارت آموزش و پرورش (1401)
 • سازمان یادگیرنده - وزارت آموزش و پرورش (1400)
 • تدریس و مهارت های مربوط - وزارت آموزش و پرورش (1400)
 • آشنایی با اندیشه ها و افكار استاد شهید مطهری در كتاب تعلیم و تربیت در اسلام - وزارت آموزش و پرورش (1400)
 • بررسی وتحلیل دوران دفاع مقدس (ح -س ) - وزارت آموزش و پرورش (1400)
 • تیم سازی و شیوه های كار گروهی - وزارت آموزش و پرورش (1399)