خانم دکتر مهرنوش شفیعی سرارودی

Dr. Mehrnoosh Shafie Sararoudi

دانشیار دانشکده صنایع دستی، دانشگاه هنر اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (414927)

7
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی