مهدی اله دادی | سیویلیکا

مهدی اله دادی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی مهدی اله دادی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • بیست و یکمین کنفرانس سیستم های فازی ایران (دبیر اجرایی)