آقای حمید حساس

Hamid Hassas

استاد دانشگاه پیام نور و موسسه آموزش عالی هنر شیراز

Researcher ID: (412018)

2
1
5
1

تالیفات

  • کتاب کتاب: آشنایی با قوانین پایه، سبک و ژانرهای عکّاسی (نادریان/شیراز) - 1400 - فارسی
  • کتاب کتاب: دنیای عکاسی (نادریان/شیراز) - 1399 - فارسی
  • کتاب کتاب: آموزش صفر تا صد اصول پایه عکّاسی با دوربین‌های دیجیتال (نادریان/شیراز) - 1398 - فارسی
  • کتاب کتاب: آشنایی با فوکوس خودکار، انواع نورسنجی، شارپنس، هیستوگرام و تراز سفیدی در دوربین‌های دیجیتال نیکون (نادریان/شیراز) - 1397 - فارسی
  • پایان نامه پایان نامه ارائه یک نرم افزار خبره جهت پهنه بندی سیل (دانشگاه اردکان/یزد) - 1396 - فارسی

تحصیلات تخصصی