کاملیا ترابی زاده | سیویلیکا

دکتر کاملیا ترابی زاده

معرفی

استان
فارس
شهر
شیراز

سمتهای علمی و اجرایی کاملیا ترابی زاده در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • همایش ملی رویکردهای علم مامایی و سلامت باروری در راستای جوانی جمعیت (رئیس کنفرانس)