محمدرضا باطنی | سیویلیکا

دکتر محمدرضا باطنی

دانشگاه تهران

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی محمدرضا باطنی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دوفصلنامه زبان و زبان شناسی (هیات تحریریه)
  • دانشگاه تهران (استاد بازنشسته)

مقالات محمدرضا باطنی در ژورنال های داخلی

شالوده های عصب شناختی زبان
سال 1378
ارائه شده در فصلنامه تازه های علوم شناختی