سید بابک فرزانه | سیویلیکا

دکتر سید بابک فرزانه

دبیر علمی دانشنامه

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی سید بابک فرزانه در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • دانشنامه ادبیات عرب (سردبیر)