آقای پیام فرامرزی

Payam Faramarzi

Researcher ID: (408889)

11
2
6
3
4

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

 • کتاب هيدروليك و پنوماتيك صنعتي (انتشارات ارشدان) - 1402 - فارسی
 • کتاب سامانه هاي انتقال قدرت مكانيكي (موسسه آموزشي تاليفي ارشدان) - 1401 - فارسی
 • کتاب فيزيك كنكورو قورت بده (ارشدان) - 1401 - فارسی
 • کتاب مباني اتومكانيك به زبان ساده (موسسه آموزشي تاليفي ارشدان) - 1399 - فارسی
 • طرح پژوهشی طراحي سامانه اطفاي حريق هوشمند براي قطار خودكشش پرديس (train-set) (شركت حمل و نقل ريلي رجا) - 1395 - فارسی
 • پایان نامه توسعه ي دستگاه EGR سرد آزمايشگاهي با قابليت تغيير دماي هواي ورودي (دانشگاه رازي) - 1394 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

 • دکتری تخصصی مهندسي مكانيك بيوسيستم -گرايش طراحي و ساخت دانشگاه تهران1399-تاکنون
 • کارشناسی ارشد مهندسي مكانيك بيوسيستم -گرايش طراحي و ساخت دانشگاه رازی1392-1394
 • کارشناسی مهندسي مكانيك ماشينهاي كشاورزي دانشگاه رازی1387-1392

سوابق شغلی و تخصصی

 • عضو ناظر نظام مهندسي (1396-تاکنون)
 • كارشناس رسمي دادگستري (1397-تاکنون)
 • سابقه تدریس در دبير آموزش و پرورش (1400-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در رييس قطار مسافري (1395-1400)