خانم دکتر فاطمه قوام

Dr. Fatemeh Ghavam

دکتری برنامه ریزی توسعه آموزش عالی

Researcher ID: (408819)

9
1
7
1
1
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب چگونه بسازیم (افزون) - 1400 - فارسی
  • کتاب عصر ارگونومی (جویش/ رشت) - 1395 - فارسی
  • کتاب نگاهی به سبک های طراحی صنعتی (جویش/ رشت) - 1395 - فارسی
  • کتاب مدخلی بر طراحی صنعتی (جویش/ رشت) - 1395 - فارسی
  • کتاب لغات و اصطلاحات تخصصی طراحی صنعتی (جویش/ رشت) - 1395 - فارسی
  • کتاب فرایند پژوهش در طراحی صنعتی (جویش / رشت) - 1395 - فارسی
  • کتاب SEVEN مبلمان و دکوراسیون (جویش/ رشت) - 1395 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • تدریس دانشگاهی در استاد دانشگاه (1388-1401)

جوایز و افتخارات

  • پایان نامه برتر جشنواره خیام (1397)