حسام اتقائی | سیویلیکا

دکتر حسام اتقائی

دانشجوی دکتری سازه

معرفی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

استان
تهران
شهر
تهران

سوابق استادی حسام اتقائی

مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
null - null

تحصیلات حسام اتقائی

دکتری حرفه ای مهندسی عمران-سازه
null - null