محمدعلی نجیبی | سیویلیکا

محمدعلی نجیبی

سطح ۴ فقه و اصول

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی محمدعلی نجیبی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • دوفصلنامه تاریخ اسلام در آیینه اندیشه (سردبیر)