محمد اوحدی حائری | سیویلیکا

محمد اوحدی حائری

معرفی

فارغ التحصیل دانشگاه دانشگاه تربیت مدرس و علاقه مند به حوزه هنر و علوم انسانی


علاقه مندی ها

فلسفه
سینما
مابعدنقد
مطالعات انتقادی
ادبیات
پدیدارشناسی
نقد
تئاتر

مقالات محمد اوحدی حائری در کنفرانس های داخلی

نیچه، ورا. بحران تئاتر و روح همگرایی نوین (پیامدهای سیاسی و زیبایی شناختی فرآیندهای تولید جمعی تئاتر در دهه 1960 - 1970) ترجمه ی محمد اوحدی حائری. نمایش شناخت. تهران
سال 1400
هوخهوت، رولف. آیا تئاتر، جهان امروز را نمایش می دهد؟ ترجمه ی محمد اوحدی حائری. نمایش شناخت. تهران.
سال 1400
اوحدی حائری، محمد و سیدمصطفی مختاباد. "بررسی پدیدارشناسانه ی انسان عروسک در جهان معاصر". فصلنامه علمی پژوهشی تئاتر. تهران.
سال 1400
اوحدی حائری، محمد. "مشاهده و تصاحب: بررسی دیالکتیک شرق و غرب در روند مدرنسازی گونه های نمایشی ژاپن". فصلنامه علمی پژوهشی تئاتر. تهران
سال 1398
اوحدی حائری، محمد. "مرگ تئاتر: بررسی نسبت مفهوم «همکاری» با انسان منفرد معاصر در فرآیند تولید خلاقه ی تئاتر با بررسی موردی فرآیند کار گروهی در تئاتر خیابانی یوجینیو باربا و آرین منوشکین". کتاب چهاردهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان.
سال 1398

مقالات محمد اوحدی حائری در ژورنال های داخلی

بررسی تاثیر دوگانگی نظر و عمل ارسطویی در تحول عمل گرایی پاتنم
سال 1398
ارائه شده در دو فصلنامه تأملات فلسفی
اوحدی حائری، محمد. "مطالعه ای درون متنی بر مسئله تعلیق زمان و مکان در نمایش نامه های میرزاآقا تبریزی با رویکرد «تقلیل پدیدارشناسانه»". هم اندیشی میرزا آقا تبریزی؛ پیشگام ادبیات نمایشی در ایران. فرهنگستان هنر. تهران.
سال 1399
اوحدی حائری، محمد. "مرگ تئاتر: بررسی آسیب شناسانه ی مفهوم «همکاری» در فرآیند تولید خلاقه ی تئاتر". سمینار پژوهشی بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی. سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران.
سال 1398
اوحدی حائری، محمد. "مرگ تئاتر: بررسی آسیب شناسانه ی مفهوم «همکاری» در فرآیند تولید خلاقه ی تئاتر در گروه های دانشجویی و پژوهشی ایران کنونی". شانزدهمین دوره گرامیداشت هفته تئاتر. خانه تئاتر، تهران.
سال 1398
اوحدی حائری، محمد. "بررسی انتقادی نمایشنامه های اکبر رادی با رویکرد «تقلیل پدیدارشناسانه»بر مبنای نظرات ادموند هوسرل و با مطالعه ی موردی نمایشنامه ی «شب روی سنگفرش خیس» و «مرگ در پاییز»". سمینار رادی شناسی. تئاتر شهر، تهران.
سال 1398

تحصیلات محمد اوحدی حائری

دکتری تخصصی پژوهش هنر
1401
کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی
1397 - 1400
کارشناسی ارشد فلسفه
1393 - 1394
کارشناسی ارشد فلسفه
1392 - 1397

سوابق شغلی محمد اوحدی حائری

سایر سوابق سرپرست پژوهشکده دا
1398 - 1401
سابقه کار دانشگاهی مدیر بخش پژوهش و بخش ویژه‌ی «کارگاه نمایش» در بیستمین رویداد تئاتر تجربه دانشگاه تهران
1398 - 1400
سابقه کار دانشگاهی دبیر دومین کنفرانس بین‌المللی حرکت و بدن(تئاتر شهر)
1398 - 1398
سابقه کار دانشگاهی دبیر سمینار دو روزه‌ی «بدن و حرکت معاصر»(خانه هنرمندان ایران)
1398 - 1398

جوایز و افتخارات محمد اوحدی حائری

بهترین اثر در بیست و یکمین جشنواره تئاتر تجربه دانشگاه تهران برای نمایش «تاریخ ادب کشی»
1401
پژوهشگر برگزیده در بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی(جایزه ناظرزاده کرمانی)
1400
مترجم برگزیده در بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی(جایزه خاکی)
1400
نمایشنامه نویس برگزیده در بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی برای نمایشنامه های «کارا» و «اکوان»
1400
نمایشنامه برگزیده در بخش صحنه ای بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی برای نمایش «سرگذشت یک فعل»
1400
کارگردان برگزیده در بخش صحنه ای بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی برای نمایش «سرگذشت یک فعل»
1400
بهترین اثر در بخش صحنه ای بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی برای نمایش «سرگذشت یک فعل»
1400
اثر منتخب در بخش تجربه های اجرای بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی برای نمایش «غیرقابل اجرا»
1400
منتخب در دومین جشنواره افرا برای نمایش «چند پرتره از روایت های ممنوع»
1400
بهترین اثر در دومین جشنواره تئاتر تجربی مختص- بندر گناوه برای نمایش «خور مرده شور»
1400
پژوهشگر منتخب در هم اندیشی میرزاآقا تبریزی؛ پیشگام ادبیات نمایشی در ایران
1399
برنده جایزه اول، دیپلم افتخار، تندیس و جایزه نقدی نخستین جشنواره تئاتر تجربی مختص برای «فعل تابو»
1399
منتخب بخش تئاتر صحنه ای در جشنواره هنر زنده است برای اجرای نمایش «مازخ/ساد»
1399
پژوهشگر برگزیده، رتبه اول و دارنده تندیس در هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر مبارک
1399
پژوهشگر برگزیده در بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی(جایزه ناظرزاده کرمانی)
1398
پژوهشگر برگزیده ی کشور در شانزدهمین دوره گرامیداشت هفته تئاتر
1398
پژوهشگر برگزیده و برنده دیپلم افتخار از چهاردهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان
1398
پژوهشگر برگزیده و برنده لوح سپاس از دومین جشنواره تئاتر رادی
1398
پژوهشگر شایسته ی تقدیر در سمینار رادی شناسی
1398
اثر برگزیده یازدهمین جشنواره مونولوگ دانشگاه هنر برای «نااجرا»
1398
نمایشنامه نویس برگزیده در نوزدهمین جشنواره تئاتر تجربه(جایزه عباس نعلبندیان) برای نمایشنامه «پرس پی اکتیو»
1397