آقای دکتر مجتبی رضازاده اردبیلی

Dr. Mojtaba Rezazadeh ardebili

دانشیار، گروه معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (406044)

22
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی