محمد آراسته | سیویلیکا

محمد آراسته

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی محمد آراسته در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • کنفرانس بین المللی پژوهش ها و فناوری های نوین در مهندسی برق (دبیر اجرایی)