بهار دهقانی فیروزآبادی | سیویلیکا

دکتر بهار دهقانی فیروزآبادی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی بهار دهقانی فیروزآبادی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه مهرالبرز (هیات موسس)
  • دانشگاه صنعتی شریف (عضو هیات علمی)

مقالات بهار دهقانی فیروزآبادی در کنفرانس های داخلی

Investigation of Fluid-Structure interaction effect on Low-Density Lipoprotein (LDL) penetration into multilayer arterial wall
سال 1396
ارائه شده در بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

طرح های پژوهشی بهار دهقانی فیروزآبادی

واحدهای آب شیرین کن ۳. مطالعه تطبیقی تخلیه پساب گرم و شور واحدهای آب شیرین کن به آب خلیج فارس
سال 1399
ارائه شده در مرکز پژوهشهای مجلس
واحدهای آب شیرین کن ۱. خلاصه مدیریتی مطالعه تطبیقی قوانین تخلیه پساب گرم و شور واحدهای آب شیرین کن به آب دریا و ارائه چارچوب قانون
سال 1399
ارائه شده در مرکز پژوهشهای مجلس