آقای دکتر علی سالاری شادی

Dr. Ali SalariShadi

دانشیارو عضو هیات علمی پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (403955)

21
1
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب تاریخنگاری وتاریخ نگری ابن اثیر (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی) - 1397 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی