خدیجه دهقانی | سیویلیکا

دکتر خدیجه دهقانی

هییت علمی پرستاری

معرفی

علاقه مند به حوزه پرستاری – کودکان


سمتهای علمی و اجرایی خدیجه دهقانی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (عضو هیات علمی)

مقالات بین المللی خدیجه دهقانی

"Requirements for nurse supervisor training: A qualitative content analysis", Medknow, (2016), Vol 21, No 1: 63
"Psychological problems and quality of life in patients with cardiac rhythm management device (CRMD)", OMICS Publishing Group, (2016), Vol 5, No 2:

مقالات خدیجه دهقانی در کنفرانس های داخلی

آموزش رابطه جنسی در دوران بارداری: مطالعه مروری
سال 1398
ارائه شده در پنجمین کنگره کشوری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
تنش های اخلاقی در پرستاری و عوامل مرتبط با آن :مطالعه مروری8
سال 1399
ارائه شده در اولین کنگره سالیانه دانشجویی آوان
بررسی رعایت کدهای اخلاق حرفه ای در پرستاری:یک مطالعه مروری
سال 1399
ارائه شده در اولین کنگره سالیانه دانشجویی آوان

مقالات خدیجه دهقانی در ژورنال های داخلی

Comparison of the Effectiveness of Bath and Massage in Bilirubin Levels in Neonates
سال 1398
ارائه شده در مجله علمی ناباروری ایران
Comparison of the Effect of Yakson Touch and Oral Glucose on the Severity of Phlebotomy Pain in Preterm Infants
سال 1398
ارائه شده در مجله علمی ناباروری ایران
The Comparative Effect of Multisensory Stimulation and Breast Milk on Intensity of Pain in Premature Infants during Retinopathy Screening Examination
سال 1400
ارائه شده در مجله بین المللی کودکان
Investigating the Effect of Two Feeding Methods with Cup and Finger on Feeding Tolerance and Gain Weight in Preterm Infants Admitted to the Neonatal Intensive Care Unit
سال 1400
ارائه شده در مجله بین المللی کودکان
عوامل مرتبط با شب ادراری کودکان ۱۲-۶ ساله
سال 1387
ارائه شده در دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی)
بررسی تاثیر آموزش مدیریت استرس بر میزان استرس و اضطراب مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان
سال 1401
ارائه شده در دوماهنامه پایش
بررسی نیازهای آموزش مداوم پرستاران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی شهر یزد با استفاده ازتکنیک دلفی
سال 1391
ارائه شده در مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
بررسی تاثیر آموزش بر عملکرد پرستاران مراقبت ویژه نوزادان درمدیریت درد نوزادان نارس
سال 1401
ارائه شده در مجله پژوهش پرستاری ایران
مقایسه دو روش موسیقی و کرم بی حسی Emla برشدت درد ناشی از رگ گیری در کودکان
سال 1387
ارائه شده در نشریه پرستاری ایران
ارتباط بین فاصله زمان اعلام کد احیاء تا شروع عملیات احیای قلبی ریوی با نتایج حاصل از آن
سال 1387
ارائه شده در نشریه پرستاری ایران
تاثیر نرم افزار طراحی شده به شیوه نقشه مفهومی رایانه ای در محیط تلفن همراه بر میزان یادگیری دانشجویان پرستاری
سال 1394
ارائه شده در دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی
مشکلات آموزش بالینی کارآموزی در عرصه از دیدگاه مربیان و دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی شهید صدوقی یزد
سال 1384
ارائه شده در مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی
Effects of Bedside Nurses’ and Mothers’ Training on the Positioning Score of Premature Infants Hospitalized in NICU: A Clinical Trial
سال 1402
ارائه شده در مجله بین المللی کودکان