آقای دکتر حسین تقوی

Dr. Hosein Taqavi

دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (402130)

31
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی