آقای دکتر بهزاد فتاحی

Dr. Behzad Fatahi

دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سیدنی، استرالیا

Researcher ID: (401022)

2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران