محمدحسن جلالیان | سیویلیکا

دکتر محمدحسن جلالیان

دانشیار، گروه فرهنگ و زبان های باستانی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه تبریز، ایران

معرفی

استان
آذربایجان شرقی
شهر
تبریز

سمتهای علمی و اجرایی محمدحسن جلالیان در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • دوفصلنامه زبان و ادب فارسی (ویراستار علمی)

سمتهای علمی و اجرایی محمدحسن جلالیان در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه تبریز (عضو هیات علمی)

مقالات محمدحسن جلالیان در ژورنال های داخلی

«شاد»، «می» و «پشیمان شدن» (بررسی سه واژه از شاهنامه)
سال 1400
ارائه شده در دوفصلنامه زبان و ادب فارسی
کورستان یا گوستان (پژوهشی در خصوص نام ماوراءالنهر در شاهنامه)
سال 1402
ارائه شده در دوفصلنامه زبان و ادب فارسی