پژمان طهماسبی کهیانی | سیویلیکا

دکتر پژمان طهماسبی کهیانی

دانشیار مهندسی طبیعت دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

معرفی

استان
چهارمحال و بختیاری
شهر
شهرکرد

سمتهای علمی و اجرایی پژمان طهماسبی کهیانی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه شهرکرد (عضو هیات علمی)

مقالات پژمان طهماسبی کهیانی در کنفرانس های داخلی

برآورد زیتوده بخش های مختلف درخت بلوط ایرانی ( Quercus brantii Lindl. ) از طریق معادلات الومتریک
سال 1394
ارائه شده در چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
برآورد ارزش اقتصادی مقدار ترسیب کربن اندام هوایی گونه برودار (Quercus brantii Lindl) و خاک در شهرستان باشت
سال 1395
ارائه شده در یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر عملکرد و اجزای متشکله اسانس گونه Tanacetum polycephalum Schultz- Bip.polycefalum
سال 1400
ارائه شده در یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
مدیریت پایدار مراتع در ایران: مروری تاریخی بر مراتع و معیشت بهره برداران مرتعی با تاکید بر منطقه بازفت از توابع استان چهارمحال و بختیاری
سال 1400
ارائه شده در اولین همایش ملی بختیاری شناسی (جامعه، فرهنگ و طبیعت)
اثر گرمایش جهانی بر روی کربن آلی خاک
سال 1401
ارائه شده در سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس

مقالات پژمان طهماسبی کهیانی در ژورنال های داخلی

برآورد مقدار زی توده و اندوخته کربن فرم های مختلف گونه برودار (Quercus brantii Lindl.) در توده جنگلی بلوط بلند دهدز
سال 1395
ارائه شده در مجله جنگل ایران