آقای دکتر جواد حداد

Dr. Javad Haddad

Researcher ID: (397699)

3
5
12
5
13

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو انجمن مهندسان عمران آمریکا (ASCE)، (از 1376 تا کنون)
 • عضو انجمن مهندسان عمران ایران(ISCE)، (از 1378 تا کنون)
 • عضو اصلی کمیته ظرفیت سازی فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور (FIDIC)، (از 1386 تا 1395)
 • عضو کمیته‌های آموزش، فیدیک، مدیران جوان جامعه مهندسان مشاور ایران (IRSCE)، (از 1386 تا 1393)
 • عضو بین‌المللی انجمن حقوق احداث انگلستان (SCL-UK)، (از 1386 تا کنون)
 • عضو انجمن مهندسان امارات متحده عربی(UAE-SoE)، (از 1386 تا 1390)
 • عضو و نماینده کشور ایران فدراسیون مشاوران کشورهای اسلامی (FCIC)، (از 1389 تا 1391)
 • عضو بنیاد بین المللی هیات های حل اختلاف (DRBF)، (از 1394 تا کنون)
 • عضو انجمن مدیریت راهبردی ایران (ISSM) و کمیته علمی کنفرانس‌بین‌المللی‌مدیریت‌راهبردی، (از 1396 تا کنون)
 • عضو پیوسته انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران (ICPA)، (از 1398 تا کنون)
 • عضو سامانه جامع داوری ایران، (از 1399 تا کنون)
 • رئیس کمیته‌های "توسعه بین المللی کسب و کار" و "تشخیص صلاحیت حرفه ای" انجمن مدیریت کسب و کار ایران، (IBMA)، (از 1401 تا کنون)
 • عضو انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد (1401 تا کنون)

تالیفات

 • کتاب قراردادهای همسان پیمانکاری، مشاوره، سرمایه گذاری (ملی، فراملی، بین المللی) (نشر دادگستر) - 1395 - فارسی
 • کتاب FIDIC Guide to Practice - The Business of a Professional Services Firm (FIDIC) - 2015 - انگلیسی
 • کتاب مجموعه اسناد پشتیبان فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور (فیدیک) - جلد اول (در دست چاپ) - 1402 - فارسی

تحصیلات تخصصی

 • دکتری تخصصی حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز1401-تاکنون
 • کارشناسی ارشد حقوق بین الملل سرمایه گذاری، دانشگاه تهران1392-1394
 • دکتری تخصصی مدیریت مهندسی - مدیریت تکنولوژی‌های مهندسی ، مدرسه مهندسی جیمز کلارک مریلند1382-1387
 • کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی - مدیریت زیرساخت‌های مهندسی ، مدرسه مهندسی جیمز کلارک مریلند1380-1382
 • کارشناسی مهندسی عمران ، دانشگاه سمنان1373-1377

سوابق شغلی و تخصصی

 • مشاور مدیریت تایید صلاحیت شده بین‌المللی (1400-تاکنون)
 • موسس و مدیر، مرکز توسعه شایستگی‌های بین‌المللی جی دی اچ دی (1400-تاکنون)
 • مدرس صاحب صلاحیت آموزش کارکنان دولت (مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری)، (1398-تاکنون)
 • مدرس قراردادهای بین المللی صنعت و احداث، دبیرخانه دائمی توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، سازمان نظام مهندسی ساختمان (1397-تاکنون)
 • رییس هیات مدیره، "موسسه داوری دادگران صنعت احداث" (1398-1401)
 • داور مقالات (حوزه قراردادهای بین المللی عمرانی و صنعتی) – موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران (1398-تاکنون)
 • مدیر عامل و عضو هیات مدیره، موسسه بین المللی سنگ بنای حقوق احداث (1394-تاکنون)
 • رییس هیات مدیره و مدیر عامل، شرکت بین المللی تدبیر توسعه یاران سرزمین (1389-1398)
 • مشاور مدیر عامل و مدیر توسعه بین المللی کسب و کار، شرکت مهندسان مشاور ماندرو (1388-1390)
 • عضو هیات مدیره و مدیر عامل، موسسه آموزشی علوم و فنون کیش (1386-1388)
 • کارشناس مهندسی عمران ، اداره کل راه وترابري استان سمنان (1377-1380)
 • رئیس هیات مدیره، شرکت مهندسان مشاور آستان قدس رضوی (1402-تاکنون)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • برنامه جامع آموزشی مهندسان مشاور حرفه‌ای جوان – فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور (فیدیک) - فیدیک (1386)
 • دوره آموزشی مدیریت فراملی - انجمن مشاوران بهره‌وری انگلستان (1386)
 • دوره آموزشی مدیریت جهانی - دوره مشترک بین دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و مجمع جهانی مدیریت (1387)
 • دوره آموزشی اخلاق حرفه ای در مهندسی مشاور - جامعه مهندسان مشاور ایران (1390)
 • دوره آموزشی مدرسان مدیریت - مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری - سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران (1398)