یاشار گرجی نژاد | سیویلیکا

یاشار گرجی نژاد

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی یاشار گرجی نژاد در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی (کارشناس نشریه)