حسین حاتمی | سیویلیکا

دکتر حسین حاتمی

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی حسین حاتمی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دوفصلنامه مصباح - مطالعات دینی معاصر (سردبیر)