حسین باقریان | سیویلیکا

دکتر حسین باقریان

عضو هیات علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

معرفی

استان
اصفهان
شهر
اصفهان

سمتهای علمی و اجرایی حسین باقریان در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • اولین همایش بین المللی تله مدیسین (دبیر اجرایی)
  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان (عضو هیات علمی)