آقای مهندس صارم الدین افتخاری

Engineer Saremeddin Eftekhari

Researcher ID: (391886)

2
1
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • دبیر کارآفرینی و کسب و کار دانشگاه کردستان

تالیفات

  • کتاب ارائه مدلی جهت رتبه بندی و ارزیابی کارائی بانک در ایران (کتابچه) - 1402 - فارسی

جوایز و افتخارات

  • مقام پنجم تیمی در مسابقات لیگ کسب و کار دانشگاه تهران (1401)