خانم دکتر محبوبه مرشدیان

هیات علمی موسسه آموزش عالی طلوع مهر

Researcher ID: (390238)

2
13
3
3
1
1

مترجم و مدرس زبان انگلیسی - عضو هیات علمی دانشگاه غیرانتفاعی طلوع مهر قم

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

  • عنوان مقاله: Planned Focus-on-Form in the EFL Context through Authentic Texts Rich in Comparative and Superlative Adjectives محل انتشار: سومین کنفرانس رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی (سال: 1397 ) تعداد صفحات اصل مقاله: ۲۳ صفحه نویسندگان: Manoochehr Jafarigohar - Associate Professor, Payame Noor University Mahboobeh Morshedian - Payam (1397)
  • عنوان مقاله: Explicit and Implicit Types of Planned Focus-on-Form: Learning of Active and Passive Forms of Simple and Continuous Past Tenses in the EFL Context محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی (سال: 1396 ) تعداد صفحات اصل مقاله: ۲۲ صفحه نویسندگان: Mahboobeh Morshedian - Payame Noor University, Tehr (1396)

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب اخلاق علم (قم: دفتر نشر معارف) - 1392 - فارسی
  • کتاب آموزش درباره تكنولوژي : درآمدي بر فلسفه تكنولوژي براي غير فيلسوفان (تهران: انتشارات دانشکده صدا و سیما) - 1389 - فارسی
  • کتاب حقوق بین الملل (ترجمه) (انتشارات دار الکتاب (جزایری)/ قم) - 1380 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

  • دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران1391-1395
  • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی1383-1385
  • کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی داشنگاه آزاد قم1374-1378

سوابق شغلی و تخصصی

  • نویسنده انگلیسی رادیو معارف قم (1378-1393)