فاطمه نگهداری | سیویلیکا

فاطمه نگهداری

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی فاطمه نگهداری در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • نهمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت (عضو شورای سیاست گذاری - راهبردی)