خانم دکتر شبنم محمدی

Dr. Shabnam Mohammadi

دانشیار گروه علوم تشریح – دانشکده پزشکی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (387536)

5
27
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی