خانم دکتر فهیمه فرزانگان

Dr. Fahimeh Farzanegan

دانشیار ارتودنسی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (387525)

3
7
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی