مجتبی خوش‌روش میانگله | سیویلیکا

مجتبی خوش‌روش میانگله

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی مجتبی خوش‌روش میانگله در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • سومین همایش ملی راهبرد های مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی (دبیر علمی)