آقای دکتر ابوالفضل باقری فرد

Dr. Abolfazl Bagherifard

استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (385546)

3
24
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی