مجید بختیاری | سیویلیکا

دکتر مجید بختیاری

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی مجید بختیاری در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • بیست و یکمین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران (دبیر علمی)
  • دانشگاه علم و صنعت ایران (عضو هیات علمی)