آقای دکتر رضا خاکی

Dr. Reza Khaki

دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه هوایی شهید ستاری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (382749)

10
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی