فرزاد ادیبان | سیویلیکا

دکتر فرزاد ادیبان

پژوهشگر

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی فرزاد ادیبان در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه امنیت انتظامی دریایی (مدیر اجرایی)